Welkom...


Mijn naam is Marco Buisman en sinds 2008 ben ik geregistreerd bedrijfsarts.

Om mijn eigen professionaliteit goed tot uiting te brengen heb ik besloten om na bijna 10 jaar voor verschillende arbodiensten gewerkt te hebben het roer om te gooien. Sinds 1 januari 2011 ben ik als zelfstandig bedrijfsarts gestart.
Ik sta voor openheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Ik hecht veel waarde aan een langdurige samenwerking om u als goede partner te kunnen ondersteunen rondom uw verzuim.

Duurzaam herstel is voor zowel werknemer als werkgever van groot belang. Re-integratie na verzuim vindt bij voorkeur plaats in eigen werk maar als dit niet meer mogelijk is wordt gekeken naar alternatieven. Denk hierbij aan aangepaste of passende werkzaamheden bij de eigen werkgever, of passend werk buiten de organisatie.

Als bedrijfsarts is het mijn werk u bij dergelijke vraagstukken van advies te dienen. Ik heb in de afgelopen tien jaar een netwerk opgebouwd van deskundigen dat ik desgewenst kan inschakelen. Maar ik kan ook prima samenwerken met reeds bestaande contacten waar u goede ervaringen mee heeft.

Een ander aspect van mijn werk bestaat uit het voorkòmen van verzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan PMO-adviezen (Periodiek Medisch Onderzoek), een arbeidsomstandigheden spreekuur, of spreekuur op uw locatie.
Daarnaast kan ik verschillende keuringen verrichten, zoals de uitvoering van PMO’s, rijbewijskeuringen of attesten van gezichtsvermogen.